Glassrekkverk

Økt takst på unike bygg

Private leiligheter er mer attraktive på markedet om bygningen er unik, og spesielt om lokasjonen er bra i tillegg. Det er derfor mange boligkjøpere som velger å kjøpe leiligheter i prestisjeprosjekter som får mye oppmerksomhet.

Verdi private leiligheter

Verdi private leiligheter styres av mange faktorer. Jo mer folk ønsker å bo i din leilighet eller i ditt bygg, jo høyere verdi får leiligheten, og verdistigningen er også høyere. Det kan være stor forskjell på verdien på leiligheter i en firkantet murblokk og en spennende og moderne, ny blokk som har fått en del oppmerksomhet i media, for eksempel. I Oslo har vi eksempler på Tjuvholmen og i Bjørvika. I tidligere år har ikke disse vært spesielt attraktive for boligbygging. Dette endret seg når det ble et satsingsprosjekt og man i tillegg satset på generell utbygging av områdene med tanke på en luksuriøs fokus. Man bygget blokkene og leilighetene etter spesiell design og økte standarden innendørs. Når området er utbygd, får disse leilighetene også en eksepsjonell, attraktiv faktor, men uten en unik arkitektur og plan, hadde ikke nødvendigvis verdien blitt så høy som den ble. Man la ut disse leilighetene for over det dobbelte av verdien av tilsvarende leiligheter ellers i Oslo, og de solgte for denne prisen.

Disse prosjektene har vært svært mye omtalt i media og har blitt et satsingsområde for Oslo kommune. Når man også har gjort det interessant for næringsliv, restauranter og butikker å etablere seg der, har verdien bare økt.

Unike fasader med glassrekkverk

Mye av den ekstreme verdiøkningen på eiendommer i disse områdene skyldes satsingen som gjør at man også har valgt et spesielt design på leilighetsbyggene. En del av dette er unike fasader med glassrekkverk. Glassrekkverkene er ikke i seg selv grunnen til at fasadene er unike, men det er en del av det totale bildet og inntrykket som skapes. Man har satset på et luksuriøst interiør som komplementeres av glassrekkverk på balkongene.

Denne typen tilleggsattributter på leiligheter er med på å skape en eksepsjonell fasade som øker verdien på leilighetene og gjør at prisen også øker raskere enn ellers i byen.

Økt takst med unike bygg

Man oppnår økt takst med unike bygg. Derfor er det blitt en ekstrem fokus på eksepsjonell design de siste årene. Området i Oslo rundt Operaen og Bjørvika er et eksempel på det. Her har du fått en hel rekke med bygg som er ekstremt eksepsjonelle i Oslo by. Tidligere var Postgirobygget og Oslo Plaza eksepsjonelle bygg i Oslo, men byggene i Bjørvika er laget helt unikt. Du finner ikke denne typen bygninger i hele Oslo by. Og leiligheter som bygges i området rundt disse eksepsjonelle fasadene, får umiddelbart ekstremt høy verdi.

Raskere verdiøkning

Leiligheter i eksepsjonelle bygg, som for eksempel også har glassrekkverk for å komplementere fasaden, får ikke bare umiddelbart en høyere verdi enn gjennomsnittet, men så lenge området fortsetter å være attraktivt, får man også en raskere verdiøkning. Det er ikke bare eksepsjonelle bygninger som står for en slik prisøkning, men plasseringen og satsingen rundt eiendommen er ekstremt viktig. I hovedsak er det denne satsingen som gjør stedet populært. Aker brygge er et annet eksempel på dette. Her må man flere tiår tilbake i tid, men man satset høyt, og verdien på leilighetene der økte ekstremt raskt. Ved at man i tillegg bygger eksepsjonelle bygninger med stor medieinteresse, gjør at man får et enda høyere nivå enn man ellers ville gjort.

Unike bygninger øker verdien på private leiligheter på grunn av at flere mennesker ønsker å bo der. Dette, sammen med satsing på området, er en unik faktor for prisstigning.