Digital markedsføring

Hvorfor velge digital markedsføring fremfor tradisjonell

Det er mange grunner til at man velger digital markedsføring fremfor tradisjonell markedsføring. En av de viktigste grunnene er at man faktisk kan få en del effekt fra markedsføringen uten at det koster noe. Og når man benytter seg av medier og tjenester som koster penger, er disse mer direkte rettet mot det publikum man ønsker å nå med tjenestene dine.

Dersom du kan en del om digital markedsføring selv, kan du starte med å tilpasse nettsiden din til søkemotorer ved å gjøre nettsidene brukervennlige, samt planlegge struktur og innhold i forhold til hva du ønsker å oppnå. Dersom man tar en del grep på selve nettsiden og planlegger innholdet i forhold til søkemotoroptimalisering, så får man høyere rangering hos søkemotorene, og dermed flere treff på grunn av at folk søker på temaer som er relevant for nettstedet ditt.

Man kan komme langt med digital markedsføring kostnadsfritt

Dersom man kan litt om digital markedsføring selv, så kan man få en del gratis markedsføring ved hjelp av å optimalisere nettstedet i forhold til søkemotorer. Dette kan man gjøre ved å øke brukervennlighet for nettstedet, gjøre sidene mobilvennlige, og i tillegg planlegge innholdet i forhold til optimalisering. Dette behøver ikke koste så mye. I tillegg kan man øke rangeringen ytterligere ved å skrive om nettstedet og temaer du ønsker å forbindes med på forskjellige steder på nett. Man kan både bruke sosiale medier, og man kan benytte forskjellige fora, eller andre nettsider man selv eier. Man kan med andre ord få en del effekt før man behøver å investere mye ekstra i markedsføringen.

Mer kostnadseffektivt og målrettet

Digital markedsføring er også rettet direkte mot det publikum du ønsker å nå, og dermed er det også mer kostnadseffektivt enn tradisjonell markedsføring som ofte er rettet mot et større publikum. Kostnader med tradisjonell markedsføring er vesentlig høyere enn alternativer som Adwords og liknende produkter, i tillegg til at man for eksempel benytter Affilate markedsføring. Sosiale medier kan man også benytte for å øke rangeringen på nettstedet, og om du benytter egne sider, vil dette være kostnadsfritt. Digital markedsføring krever en del planlegging, og det er derfor en stor fordel å få hjelp av firmaer som driver med denne typen tjeneste, og som har etablerte planer rundt dette.

Digitale medier mer populære i dag enn tradisjonelle

En viktig grunn til å benytte digital markedsføring, er at man i dag benytter mindre og mindre tradisjonelle medier til fordel for digitale medier. On-demand streaming tar over for tradisjonell TV, og færre personer i dag leser nyheter i papiravisa. I stedet benytter man nettsteder for å finne ut hva som skjer i verden. Om man da ønsker å finne det publikum man ønsker, trenger man å benytte det mediet som dine potensielle kunder eller brukere benytter.

Digital markedsføring på nett
Digital markedsføring fra Mementor

Fleksibel markedsføring tilpasset endringer i trender

Markedet endrer seg raskt, og med digital markedsføring kan man lettere tilpasse seg endringer i markedet enn man kan med tradisjonell markedsføring. Om man for eksempel bestiller en annonse i en papiravis, og til og med om man benytter annonse på nettaviser, så kan dette bety at man bestiller annonsen man ønsker inntil en måned i forveien. Med digital markedsføring, så tilpasser man innhold og andre medier etter markedet på dagen.

Når man benytter blogger, sosiale medier eller nettsider som når målgruppa direkte, så vil man umiddelbart nå ut til sitt publikum. Man er derfor mye mer fleksibel med digital markedsføring. Ser man mindre effekt enn man hadde håpet, så kan man umiddelbart endre strategi. Digitale medier er levende medier, mens tradisjonelle medier er mer statiske i og med at man ikke kan gjøre endringer like raskt.